Realizacje - Lady dla Wydziału Chemii UJ - 14-03-2017

Wyzwanie  Wykonanie dla przestrzeni wspólnych Wydziału Chemii UJ w Krakowie kilku  mebli na zamówienie. Lady , zabudowy , katedry do sal wykładowych.