Realizacje - Huta Zawiercie - 24-12-2020

Dział IT

Stanowiska pracownicze oddzielone dźwiękochłonnymi przegrodami.